Ey Buti Neveda

Albüm Adı: Ünlü Bestekarların Şarkıları

Ey büt-i nev edâ
Olmuşum müptelâ
Âşıkım ben sana
İltifât et bana

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Gördüğümden beri
Olmuşum serseri
Bendenim ey peri
İltifât et bana

Âh âh
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Hâsılı bunca dem
Ben senin bendenem
Gel gül ey gonca fem
İltifât et bana

Yâr yâr
İltifât et bana
Âşıkım ben sana

Beste: Dede Efendi
Güfte: Enderûnî Vâsıf
Makâm: Hicâz
Usûl: Semâî


Üstadların Şarkıları - Ey Buti Neveda
Üstadların Şarkıları - Ey Buti Neveda