Sanatçının Albümleri

Nağmeler - En Seçkin Nağmeler

Albümdeki Şarkılar:

Albüm Hakkında

Albümdeki Eseler
 
Cd 1
 1. Nihavend Peşrevi 
  (Osman Efendi)
 2. Nihavend / Kimseye Etmem Şikayet 
  (Kemani Sarkis)
 3. Nihavend / Gönlüm Yine Bir Ateş-i Hicrana Dolaştı 
  (Şeyh Ethem Efendi)
 4. Nihavend / Dün Gece Rüyada Gördüm Yarimi 
  (Hacı Arif Bey)
 5. Hicaz Taksimi
 6. Hicaz / Kamer Çehre Per-i Tende Canım 
  (Hacı Arif Bey)
 7. Bayati Peşrevi (Emin Efendi)
 8. Bayati / Gül Yüzlülerin Şevkine Gel 
  (Tabi Mustafa Efendi)
 9. Uşşak Peşrevi (Dede Salih Efendi)
 10. Uşşak / Gamzedeyim Deva Bulmam 
  (Tatyos Efendi)
 11. Segah Peşrevi (Yusuf Paşa)
 12. Acem Aşiran Peşrevi 
  (Neyzen Dede Salih Efendi)
 13. Acem Aşiran / Pençe-i Gamdan Azad Kıl 
  (Kemençeci Usta Yani)
Cd - 2
 1. Bayati Taksim
 2. Hicaz Taksim
 3. Hüseyni Taksim
 4. Hüzzam Taksim
 5. Karcığar Taksim
 6. Kürdili Hicazkar Taksim
 7. Mahur Taksim
 8. Muhayyer Taksim
 9. Muhayyer Kürdi Taksim
 10. Nihavend Taksim
 11. Rast Taksim
 12. Saba Taksim
 13. Segah Taksim
 14. Uşşak Taksim