Gençosman

Albüm Adı: Anadolu Turu 6

GENÇ OSMAN

Genç Osman dediğin bir küçük uşak 
Beline bağlamış ibrişim kuşak 
Askerin içinde birinci uşak 
Allah Allah deyip geçer genç Osman 

Bağdat'ın içine girilmez yastan 
Her ana doğurmaz böyle bir arslan 
Kelle koltuğunda geliyor arslan 
Allah Allah deyip geçer genç Osman 

Bağdat'ın kapısını genç Osman açtı 
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı 
Kelle koltuğunda üç gün savatı 
Allah Allah deyip geçer genç Osman

 

Hakan Kumru - Gençosman
Hakan Kumru - Gençosman