Senden Bilirim

Albüm Adı: Emekli Şarkılar

SENDEN BİLİRİM

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
Etsem de abestir sitem-i hâra tahammül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Ellerle o zevk etti ben ateşlere yandım
Çektim o kadar cevr ü cefâsın kim usandım
Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül

Beste: Tanburî Ali Efendi
Güfte: Nevres-i Cedîd
Makam: Hüseynî
Usûl: Yürük Semâî


Emekli Şarkılar - Senden Bilirim
Emekli Şarkılar - Senden Bilirim